Skip to main content

Modni brend FORTY Maternity & Nursing u vlasništvu je obrta za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i usluge  KUNST ADVENTURE, te putem svoje internetske stranice www.fortymaternity.com pruža usluge informiranja i internetske trgovine (web shop).

OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE

1.OPĆI UVJETI

1.1 Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje internet stranice i usluge Internetske trgovine od strane korisnika.

1.2 Za potrebe ovih općih uvjeta FORTY označava obrt KUNST ADVENTURE, obrt za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Kombolova 13, upisano u Obrtni registar u Zagrebu.

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa internetskim stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika, koji označava svaku poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internetske trgovine na internetskim stranicama sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Usluga Internetska trgovina je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju FORTY proizvoda putem internetskih stranica.

1.3 Pristupom internet stranici i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće koristiti navedenu internet stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; unositi na internetsku stranicu ili distribuirati putem inetrnetske stranice bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskim stranicama; koristiti internetsku stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti internetsku stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; unositi ili distribuirati putem internetske stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično; koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske , političke ili nekomercijalne promidžbe.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskoj stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka FORTY-ja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu FORTY-ju ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih internetskih stranica korisnik prihvaća:

 • sve rizike koji nastaju iz korištenja internetskih stranica

 • prihvaća koristiti sadržaj internetskih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 FORTY se u potpunosti odriče svake odgovornosti :

 • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internetskih stranica,

 • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internetskih stranica

 • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskih stranica.

2.5 Internetske stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati.

FORTY nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. FORTY se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s FORTY -jem samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.

2.6 FORTY zadržava pravo izmjene sadržaja internetskih stranica, pravo ukidanja internetskih stranica, te pravo ograničavanja pristupa internetskim stranicama, sve bez najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 FORTY neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internetskih stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 Cijene se mogu mijenjati. FORTY zadržava pravo promijeniti cijene svojih proizvoda, ispraviti pogreške u istaknutim cijenama i/ili otkazati narudžbu zbog pogrešno navedene cijene. U tom slučaju ćemo obavijestiti korisnika e-poštom te dati opciju da se izvrši nova narudžba za točnu cijenu. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas.

2.9 FORTY zadržava pravo spriječiti pristup internetskim stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 FORTY niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internetskim stranicama i usluzi internetske trgovine.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internetskih stranica isključivo privatno vlasništvo FORTY -ja ili njegovih ovlaštenika. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica, bez izričitog pismenog odobrenja FORTY -ja, izričito je zabranjeno.

 3.2. Kršenjem ovih Općih uvijeta poslovanja može doći do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektulnog vlasništva.

3.3 Korištenjem internetskih stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.4 Radi izbjegavanja svake sumnje, FORTY izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internetskih stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internetskim stranicama.

3.5 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

 3.6 Ukoliko je to izričito dopušteno na internetskim stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.7 Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na internetske stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo FORTY -ja.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati FORTY -ju osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajuće ikone na internetskim stranicama, smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da FORTY može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga FORTY na zadovoljstvo korisnika;

 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 FORTY će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. FORTY neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.4 FORTY će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Omogućiti će korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.5 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno FORTY .

 4.6 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, FORTY će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internetskim stranicama.

 4.7 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. IZJAVA O SIGURNOSTI

5.1. FORTY u ovom trenutku nudi opciju plaćanja putem bankovnog transfera. Radimo na omogućavanju plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica te će isto biti moguće od 20.6.2021.

6. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

6.1 Korištenje usluge je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem usluge Internetske trgovine.

6.2. Registracija korisnika se vrši putem internetskih stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

 6.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja usluge Internetske stranice , te je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti FORTY putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

6.4 Registracijom korisnik potvrđuje: da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na usluge Internetske trgovine; potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka; da daje FORTY -ju izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da FORTY navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

7. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA PROIZVODA

7.1 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem usluge Internetske trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem usluge Internetske trgovine tako da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., FORTY ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

 7.2 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu ‘DODAJ U KOŠARICU’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu, gdje kupac može povećati ili smanjiti broj istog već naručenog proizvoda, brisati ili mijenjati proizvode. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ‘KUPI’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za odustajanje od kupovine potrebno je kliknuti ‘ODUSTANI OD KUPNJE’. Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane FORTY-ja.

7.3 Ukoliko FORTY nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

8. CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

8.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost, sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odn. sjedišta obrta KUNST ADVENTURE.

8.2. Na kupovinu putem Internetske trgovine, FORTY može odrediti određene popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda . Popusti će biti jasno naznačeni uz proizvod na koji se popust odnosi.

 8.3 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

8.4 Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

8.5 Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvodana internetskim stranicama.

9. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1 Registrirani korisnici mogu plaćati putem bankovnog transfera uplatom na naš račun, putem PayPal sustava ili putem kreditnih i debitnih kartica MasterCard, Maestro i Visa preko Monri Payment Gateway sustava za plaćanje.

9.2. Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama

9.3. Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem usluge Internetske trgovine . U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili internetske stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem usluge Internetske trgovine.

10. KUPNJA NA RATE

10.1. Plaćanje na rate moguće je samo putem kartica:

 • Premium Visa kartice – 2-6 rata
 • Visa Inspire i Maestro kartice izdane od strance PBZ banke – 2-6 rata.

Minimalni iznos za kupnju na rate je 600,00 Kn.

Od 600,00 – 1.000,00 Kn moguća je otplata na 2-3 rate.

Za iznose veće od 1.000 Kn moguća je otplata od 2-6 rata.  

11. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

11.1 Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

11.2. Cijena dostave besplatna je za područje Republike Hrvatske.

 11.3. Za područja izvan Republike Hrvatske, za narudžbe iz zemalja Europske Unije te za nadružbe do 1.000 Kn, dostava se naplaćuje 130 Kn ili 140 Kn i to za zemlje: ZONA1: Slovenija, Mađarska, Slovačka, Austrija, Češka; ZONA2: Poljska, Njemačka, Belgija, Nizozemska i Luksemburg. Za sve druge zemlje iz EU koje nisu navedene iznad dostava se naplaćuje ovisno o zemlji narudžbe i to prema trenutno važećem cjeniku GLS Hrvatska (https://www.paket.hr/price-list) i prema zonama isporuke. U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

11.5. Za ostale zemlje izvan EU, cijena dostave se trenutno obračunava i dostave će biti moguće vrlo brzo. U cijenu dostave neće biti uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

 11.6 Nakon što FORTY potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati, ako narudžba pada ili se dostava ima izvršiti u neradne dane, počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će registriranom korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

 • do 5 radnih dana za područje Grada Zagreba,

 • do 7 radnih dana za ostalo područje Republike Hrvatske

 • do 15 radnih dana za ostala područja izvan Republike Hrvatske.

11.7 U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje FORTY-ja, te ukoliko iz bilo kojeg razloga registrirani korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte kojeje naveo prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo FORTY ne odgovara za kašnjenje isporuke.

11.8 Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije korisnika (kupca), a ukoliko registrirani korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

11.9 Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

 11.10 Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti FORTY da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca FORTY se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod FORTY-ja  ili na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

11.11 Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, FORTY zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

12. UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

12.1 Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu FORTY -ja. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i FORTY -ja., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

12.2.Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem FORTY web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: narudžbe sa Interneta.

12.3.Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

12.4.Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

12.5.Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti FORTY o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (KUNST ADVENTURE, Kombolova 13, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@fortymaternity.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

12.6.Također, Zahtjev za jednostrani raskid Ugovora korisnik može ispuniti u Wordu i poslati u kojem će mu slučaju FORTY bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

12.7.Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

12.8.Ako registrirani korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada FORTY web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je registrirani korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je registrirani korisnik izvršio uplatu. U slučaju da registrirani korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca FORTY može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

12.9. Registrirani korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Kombolova 13, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je FORTY web trgovini uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe registrirani korisnik snosi sam.

12.10.Registrirani korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju registrirani korisnik biti će obaviješten. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada FORTY nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

12.11. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (registriranog korisnika) i prodavatelja u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,41/08, 125/11, 75/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
Potrošač je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Kao prodavatelj,ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od datuma prodaje stvari.

13. IZJAVA O KONVERZIJI

13.1 Za registrirane korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske, i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK, sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

 13.2 Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

14. OSTALI UVJETI USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

14.1 FORTY ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

 • uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem

 • u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge Internetske trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom FORTY-ja

 • ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Internetske trgovine

14.2 Na korištenje usluge Internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluge Internetske trgovine.

15. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

15.1 FORTY zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internetskih stranica, te posebno usluge Internetske trgovine, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na internetskim stranicama.

15.2 Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

15.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

PODACI O PRODAJNOM MJESTU

KUNST ADVENTURE, obrt za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i usluge
Kombolova 13, Zagreb, 10000
Mob: 0913422213
info@fortymaternity.com
MB:98275763
MBS